An Automation Company

Pendaftaran ONLINE TM UNIFI by UNIFIbyKLM

PERCUMA
1) Voucher KFC
2) Plate Certified TM USER
3) 10% diskaun untuk pembelian laptop & PC*
5) 5% diskaun untuk RepairbyKLM ( repair PC / Laptop / Handphone)*
*Terma & Syarat

Borang Pendaftaran
Isikan Maklumat
( kami amat prihatin tentang maklumat anda, UNIFIKULIM byKLMTECH mematuhi Perlindungan Data Peribadi ini yang dikeluarkan menurut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“Akta“).
    TM Pakej